There is / There are

לומדות מניסיון (נכתב לאחר העברת השיעור)

הערות ודגשים:

כדאי לעשות תהליך של למידה חוץ כיתתית לפני שלב למידת החומר באנגלית ובו להכיר את המרחב החיצוני בשפה האנגלית ולתרגל מילים ושיח שרלוונטים למרחב החוץ כיתתי.

 

מחשבות של איילת ומיכל (עץ הרעיונות):

בפתיחת השיעור אפשר להכין פתקים עם חוט עבה – כשהילדים אומרים מה הם רואים כותבים על פתק את מה שאמרו (באנגלית) ומבקשים מאחד הילדים לקשור את הפתק לפריט שכתוב עליו. כך, אפשר לבנות את אוצר המילים בשיעור עצמו.

 כתבו: מזי, סוזי, אנה, לירון, אסנת, נור וצליל בבית ספר עומרים / ענבל ונריה בבית ספר תדהר

נושא: אנגלית

משך: 2 שיעורים

שכבה: ה

ציוד נחוץ: דפים להצגת הדגם/נוסחת המשפט, פריטים שנמצאים בחוץ, דף כתיבה, דף אוצר מילים וכלי כתיבה

הערה: השיעור מתנהל בשפה האנגלית

תיאור הערות
פתיחה

פתיחה בחוץ: התבוננות על מה שרואים מהמקום שיושבים בו.

או פתיחה בכיתה: הצגת תמונה ושאילת שאלות על התמונה.

  • מה אתם רואים בתמונה?
  • היכן הילדים?
  • מה הם עושים?
  • איך הם מרגישים?
  • האם אתם אוהבים להיות בטבע?
  • באיזה מקומות אתם מבקרים?
  • מה אתם אוהבים לעשות בטבע?

הצגת הנושא בכיתה/בחוץ:

א. לימוד אוצר מילים הקשור בטבע

בעקבות תאור התמונה/המרחב של התלמידים, נכתוב את רשימת אוצר המילים על הלוח למשל

יער, אבן,פרח,עץ,עלה ועוד…

ב.נחזור על מילות יחס

in, on, under, next to

ג.נלמד את השימוש ב There is / There are

הסתכלו שוב במרחב / בתמונה של היער.

תארו בע”פ את התמונה לפי מבנה המשפט שלמדנו.

 
מעבר

אם המעבר הוא מהכיתה החוצה – ניתן את המשימה ונצא איתם
התלמידים מתחלקים לזוגות ויוצאים אל החורשה.

עליהם לכתוב משפטים על דף.

התנסות לפני היציאה למשימה:

אנו נצא כרגע החוצה ונתמקד בדברים שאותם אתם רואים בכמות רבה …..לדוגמא – עלים, צמחים, אבנים, ספסלים, מתקנים- זה יהיה לנו קל למצוא כי יש לנו הרבה מהם…. אבל בואו נחפש גם דברים יחידים הקיימים בחוץ ? כמו: שער, בית עץ

את המעבר נעשה כשנצא החוצה
גוף הפעילות

על כל זוג לכתוב משפטים של There is / There are

אפשרות נוספת להנחיה:

רשמו במחברותיכם 5 משפטים המתארים הרבה דברים היעזרו  בביטוי there are

רשמו 2 משפטים המתארים דבר אחד אותו אתם מזהים בחוץ… השתמשו ב There is

כל  זוג קיבל דף עם אוצר מילים לעזרה.
מעבר

משחק – העברת מקל במעגל

כל תלמיד משתמש במקל בצורה אחרת.

לדוגמא, חליל, מקטרת, מנקה אוזניים ועוד…

 
סיכום

שאלנו בעברית

איך היה לכם היום ללמוד אנגלית קצת אחרת..

האם אתם חושבים שהיציאה לטבע עזרה לכם ללמוד יותר טוב?

לזכור יותר טוב מילים?

בשיעור הבא כל זוג ישתף את הכיתה במשפטים שכתב ויבדוק אותם לפי מכוון.

 

אפשרות למשפט מסכם:

אשמח אם תיישמו טכניקת למידה זאת גם בסיור בסופרמרקט או בקניון

 

 

Skip to content