I have…

לומדות מניסיון (נכתב לאחר העברת השיעור)

השיעור בנוי בצורה טובה ומובנית

מחשבות של איילת ומיכל (עץ הרעיונות):

אם בוחרים להתחיל שיעור בכיתה ואז לצאת החוצה לגוף הפעילות מומלץ מאוד לתת את ההנחיה בכיתה ולהבהיר לפני הקימה מהשולחנות – לאן הולכים, מה יהיו גבולות מרחב הפעילות ומה הסימן להאסף חזרה.

היציאה החוצה היא מעבר לא פשוט כלל, כדאי לתכננו כך שהילדים יצאו מהכיתה ישר לעשייה ללא צורך לאסוף אותם בין היציאה החוצה לתחילת הפעילות בחוץ.

כתבו: מזי, סוזי, אנה, לירון, אסנת, נור, צליל

נושא: אנגלית

משך: 2 שיעורים

שכבה: ה

ציוד נחוץ: דפים להצגת הדגם, פריטים שנמצאים בחוץ, דף כתיבה, דף אוצר מילים וכלי כתיבה

הערה: השיעור מתנהל בשפה האנגלית

תיאור הערות
פתיחה

פתיחה בחוץ: התבוננו במרחב. או פתיחה בכיתה: הסתכלו בתמונה

 

מה אתם רואים?

 

הצגת הנושא בכיתה

א. לימוד אוצר מילים הקשור בטבע

בעקבות התיאור של התלמידים, נכתוב את רשימת אוצר המילים על הלוח. למשל

יער, אבן, פרח, עץ, עלה ועוד…

ב. נחזור על המספרים במילים

ג. נלמד את השימוש ב – I have…

(she/he/it/we/you/ they/we )

הסתכלו שוב במרחב / תמונה של היער.

תארו בע”פ את התמונה לפי מבנה המשפט שלמדנו.
 
מעבר

ניתן את המשימה של גוף הפעילות ואז התלמידים מתחלקים לזוגות ויוצאים אל החורשה

 
גוף הפעילות

על כל זוג לכתוב משפטים של I/she/he/it/we/you/ they/we have…

כל  זוג קיבל דף עם אוצר מילים לעזרה.
מעבר

משחק – העברת מחיאת כף בין זוג שיוצר קשר עין.

 
סיכום

במעגל כל זוג משתף את הכיתה במשפטים ודברים שהם מצאו בטבע.

שאלנו בעברית

איך היה לכם היום ללמוד אנגלית קצת אחרת..

האם אתם חושבים שהיציאה לטבע עזרה לכם ללמוד יותר טוב?

לזכור יותר טוב מילים?

 

 

Skip to content