תיבת נוח

לומדות מניסיון (נכתב לאחר העברת השיעור)

הערות ודגשים:

מומלץ לצאת לשיעור המשך בסביבה הקרובה במטרה לתת לילדים להתנסות במדידה של פרטים באמצעות חפצים מהטבע כגון: עלים, אבנים ועוד.

המלצות הנוגעות להעברת השיעור שנית:

היינו מקדישות זמן לשיעור כפול ולא ל-45 דקות.

במעבר הראשון המורה הייתה צריכה לתת לילדים להתנסות באופן עצמאי על מנת למדוד 30 אמות ללא הכוונה.

 

מחשבות של איילת ומיכל (עץ הרעיונות):

כיוון שלא בכל כיתה יש 30 תלמידים, ניתן להשתמש במשימת פתיחה כהזדמנות לתרגול כפל (כפולה של 5,6,3,10) לבקש מהילדים להגיע ל-30 אמה בכל מיני כפולות שונות. אפשר לסמן על האדמה עם מקל את הנקודה שהגיעו אליה כדי שסך הכל התוצאה תהיה 30 אמה – למשל, 5 ילדים עומדים זה אחר זה עם מקל לפני הילד הראשון ואחרי הילד האחרון, ואז כל 5 הילדים עוברים לעמוד אחרי המקל הקדמי ומסמנים שוב עם מקל לאן הגיעו, וכך הלאה 6 פעמים (עד שיגיעו ל-30 אמה).

כדאי לתת מקום לדיון על החסרונות של צורת מדידה זו. הדבר יכול להתחבר אחר כך למדידות בעזרת סרגל ולשיטה המטרית.

 

כתבו: עדן מנחם, אוראל יפת, רחלי אלבז, סיוון הרוש, סיון קנטור ושירי בדש

 נושא: תנ”כ

תיאור השיעור: מדידות אורך בעקבות סיפור נח והמבול

משך: שיעור

שכבה: ב

ציוד נחוץ: עיפרון, מחק ודף מדפדפת

תיאור הערות
פתיחה

בעקבות למידת סיפור נח והמבול הילדים למדו על הוראות בניית התבה שה’ נתן לנח. 

המורה עשתה הטרמה לתלמידים בתוך הכיתה לפני היציאה לחצר. המורה הנחתה אותם לעמוד בשורה, כאשר כל ילד וילדה הצמידו את האמה שלהם בצמוד לאמה של החבר שעמד לצידם.

אורך-שלוש מאות אמה

רוחב- חמישים אמה

גובה- שלושים אמה

הכיתה מנתה 30 תלמידים. המטרה הייתה להמחיש את אורך 30 אמה.

 

מעבר

התנהל דיון על המידות שהיו מודדים בעבר (אמה/ כפות רגלים)

 
גוף הפעילות
הילדים קיבלו משימה להתחלק לזוגות/שלשות ולהתנסות במדידות של פריטים שונים שנמצאים בסביבה הקרובה (חורשה, חצר בית הספר) הילדים תיעדו על דף את שם החפץ שהם מדדו ואת כמות האמה/כפות רגליים/ אברי גוף שונים שהם השתמשו לצורך המדידה.
מעבר

המורה ריכזה את תלמידי הכיתה באמצעות משחק “רגלים מגנטיות“.

המטרה הייתה לאסוף ולרכז את תלמידי הכיתה לפני סיכום השיעור.

כל מחנכת בחרה בדרך יצירתית לרכז את הילדים.
סיכום
לסיכום: הילדים הציגו את התוצרים והפרטים שמדדו. מי שרצה שיתף בחוויות מהשיעור.  

 

Skip to content