שמות וסמלים

לומדות מניסיון (נכתב לאחר העברת השיעור)

הערות ודגשים:

חשוב לתת זמן קצוב לכל חלק בפעילות, ולהקפיד על עמידה בזמנים. במהלך השיעור לעדכן בנוגע לזמנים ולתזכר כמה דק’ לפני סיום, דבר שמסייע לתלמידים לארגן את הזמן.

המלצות הנוגעות להעברת השיעור שנית:

להתחיל מפעילות בתזוזה ולא בהאזנה.

מחשבות של איילת ומיכל (עץ הרעיונות):

אנו מסכימות ומחזקות את התובנה של המורות להתחיל את השיעור עם משחק הכולל תנועה. הילדים יוצאים החוצה עם המון תנועה בגוף, משחק היה עוזר להם להאסף לתוך השיעור ואפילו להסבר (קצר!!! בחוץ ההסברים חייבים להיות קצרים ועיקר ההבנה מתוך העשייה או שיחה משותף).
לגבי המעבר הראשון – אם יש איסוף חומרי טבע, כדי לעשות זאת במשחק ולא בהנחיה כללית, זה יותר מהנה. אפשרות אחרת היא לתת משימה שיש לאסוף בשבילה פריטים מהטבע ואז ממילא הילדים עושים זאת כחלק מפעילות.

בנוסף, המשימה יכולה להיות מורכבת מדי לחלק מהילדים, אפשר להתחיל ממשימת “כתיבה” פשוטה יותר של יצירת שם של אובייקט מהטבע בעזרתו (לכתוב את המילה “אבן” מאבנים). ואז אפשר לקיים שיח – מה הפריט שבחרנו לכתוב את שמו מסמל ‘עבורי’. אחרי השיח אפשר ליצור על האדמה סמל תואם או לכתוב מאותו חפץ מה הוא מסמל.

 

כתבו: חנה אבני מנחם, אורית ירון, רונית דוד , עפרי רוזיליו

נושא: עברית

משך: 2 שיעורים (כ-90 דק’)

שכבה: א-ב

תיאור הערות
פתיחה
משחק ארץ-עיר השיעור הוא כחלק מהיחידה: סימטריה. בוצע לאחר שהייתה הקנייה בכיתה והילדים כבר יודעים מהי צורה סימטרית
מעבר
בקבוצות (ממומלץ של 3) אוספים חומרי טבע  
גוף הפעילות
כל קבוצה צריכה לבחור לעצמה שם ולכתוב אותו מחומרים שאספה מסביבתה.
לאחר מכן, לחשוב על סמל וליצור גם אותו
 
מעבר
בסיום הפעילות, הילדים צריכים להתבונן בכל העבודות של חבריהם ולנסות למצוא את הדומה והשונה ביניהם.  
סיכום
לסיכום, כל קבוצה הציגה במליאה את השם והסמל, והסבירה למה בחרה בהם.  

 

Skip to content