עשרת ראשונה

לומדות מניסיון (נכתב לאחר העברת השיעור)

הערות ודגשים:

בחוץ הילדים לעיתים מתפזרים וצריך להגדיר להם מראש את הגבולות של השטח, ולתת להם זמן או להשמיע קול בכדי שידעו מתי להתאסף.

המלצות הנוגעות להעברת השיעור שנית:

בשיעור הבא ניתן ליצור דומינו של כמות ומספר מחומרים מהטבע והמצאת סיפור חשבוני.

לחלק מהילדים קשה לזכור את צורת כתיבת המספר, אז אפשר לתת להם מספר מנוילן שיניחו למטה או ליד הדגם בכדי שיוכלו להעתיק או להניח עליו את החומרים השונים.

מחשבות של איילת ומיכל (עץ הרעיונות):

את האיסוף בפתיחת השיעור ניתן לעשות בצורה משחקית, למשל בעזרת ‘דואר סביבה’ – כל אחד מביא 3 חפצים עגולים, מחוספסים וכו’ (קיים קלף מפורט בקלפי חכמת טבע). אפשר אפילו להרים דף עם הספרה כשמבקשים להביא את הכמות המתאימה.

כאשר הילדים בונים את הספרות על האדמה, כדאי לבקש מהם להניח ליד כל ספרה את הכמות המתאימה. הדבר יחזק להם את הקשר בין הספרה לכמות שהיא מייצגת.

במעבר השני ניתן לשחק תופסת מספרים – כל פעם שאומרים ספרה צריך לעמוד ליד ספרה מתאימה שיצרו הילדים על האדמה בגוף הפעילות.

 

כתבו: חן כברה, אילנה קורטס, דנה חזן ,עפרי יוקר ואיתי בן חמו

נושא: חשבון/מתמטיקה

תיאור השיעור: הכרות עם מספרים וכמויות, התאמת כמות למספר – עשרת ראשונה 1-10

משך: 40 דקות

שכבה: א

ציוד נחוץ: דבק, קרטון ביצוע, גיר, כרטיסיות חכמת הטבע, כרטיסיות מספרים ונחש מספרים

תיאור הערות
פתיחה
הילדים יוצאים לשטח ביה”ס ומסתובבים ואוספים דברים מהטבע. (לדוגמא: עלים בגדלים שונים, ענפים, אצטרובלים, פרחים, בלוטים, אבנים וכדומה)  
מעבר

בזוגות, כל אחד מהציג את החפצים שאסף. יחד הילדים ממיינים אותם לקבוצות, מונים, ומתאימים כמות למספר (שימוש בכרטיסיות).

 
גוף הפעילות

כתיבת מספרים מחומרים מהטבע – בהתאם לכמויות שאספו.

הילדים יכולים לבנות על האדמה/בד או בהדבקה על קרטון את הספרות

 
מעבר
בניית דגם או פרצוף משותף מהחומרים שנאספו (אם נשאר זמן).  
סיכום
כל ילד ישתף, איך הייתה החוויה ללמוד חשבון בחוץ ועם חומרים מהטבע ואיך היה לעבוד בזוג או בקבוצה.  

 

Skip to content