עץ האלון

מחשבות של איילת ומיכל (עץ הרעיונות):
את הספרון האישי שמחלקים לילדים על האלון אפשר להכין בשלבים יחד עם התלמידים, הוא יכול לכלול תהליכי חקר. את מה שיגלו יוכלו התלמידים לבדוק ולוודא מול מקורות רשמיים בספרים ובאינטרנט. כך תחברו גם אוריינות דיגיטלית לתהליך הלמידה.

נושא: מדעים

משך: 1-2 שיעורים

שכבה: ז/ח

ציוד נחוץ: מחצלת, קטעי מידע על עץ האלון, ספרון אישי עם טקסט מידע ודף עבודה, לוח קשיח וכלי כתיבה.

תיאור הערות
פתיחה

תחת עץ האלון אפרוש מחצלת גדולה ואניח קטעי מידע שאכין אודות עץ האלון אשר ילוו אותנו בשיעורנו הקרובים.

אבקש מהתלמידים לשבת במעגל, אערוך דיון בו אבקש מהם לשתף על הפעילות שערכנו בשיעור הקודם, אציף זיכרונות וחוויות, אבקש מהם להתייחס לממצאים שאספו והדברים החדשים שגילו.

 
מעבר

אציג בפני התלמידים את סדר השיעור שלנו.

אדגיש כי היום נמשיך ונעמיק בנושא עץ האלון והחיים סביבו.
 
גוף הפעילות

אחלק לכל תלמיד/ה ספרון אישי אודות עץ האלון, הספרון יכיל מידע ודף עבודה.

אחלק את התלמידים לזוגות לביצוע המטלה.

תחילה אערוך קריאה ראשונית ואבקש מהתלמידים לעקוב אחריי, אשאל שאלות הבודקות את הבנתם.

הספרון יכיל בתוכו את המידע כי אלונים משמשים מקום לחיות ומקור מזון לבעלי חיים רבים ושונים, התלמידים יעמיקו את המידע הנ”ל וילמדו על יתרונותיו של עץ האלון והחיים סביבו.
מעבר
אעבור בין התלמידים, אחזק ואשבח את עבודתם ואתווך במידת הצורך.  
סיכום

אבקש מהתלמידים לחזור למעגל, אניח חפיסת קלפים שעל גביהם מצוינים מספרים ושאלות מדף העבודה, אבקש מכל תלמיד/ה לקחת קלף אחד, להקריא את השאלה המופיעה בו ולמצוא את בן הזוג שאצלו נמצאת התשובה הנכונה. 

סיכום החומר עוזר לארגונו וזכירתו. בדיקת דף העבודה בצורה חווייתית המגייסת את כלל חברי הכיתה.

כמו כן, סיכום השיעור מסייע לי לבצע בקרה להפנמת החומר.

 

Skip to content