נופאדם

מחשבות של איילת ומיכל (עץ הרעיונות):

אפשר להשתמש בפתיחה לפני הדיון בתרגיל “מבט רחב” מקלפי חכמת טבע – פותחים את הידיים לצדדים עד לגבול שרואים את קצות האצבעות. לאחר מכן אפשר לשאול את התלמידים, למה שמתם לב כאשר “פתחתם” את המבט? למה אתם שמים לב כאשר אתם פשוט מתבוננים קדימה?

נושא: של”ח, מדעים

משך: 1-2 שיעורים

שכבה: ז/ח

ציוד נחוץ: לוח נייד וטוש מחיק

תיאור הערות
פתיחה
ננסה להחליט ביחד מהי ההגדרה לנוף.
הגדרה – סך כל הפרטים הנראים לעין במבט אחד.
 
מעבר
כל תלמיד בוחר משהו טבעי שנמצא על הקרקע וגם נקודה בנוף.  
גוף הפעילות

נרשום בעזרת התלמידים על לוח (נייד) את
מה שאנחנו רואים בנוף ונבדיל בין מה שטבעי למה שמעשה ידי אדם. בתים, פסגות הרים, חוטי חשמל, וכו’ וכו’. נגיע למסקנה שבארץ ישראל רוב הפעמים שנסתכל על הנוף נראה דברים הקשורים לאדם.
מכאן המושג – נופאדם.

ולכן, יש לנו השפעה רבה.

 
מעבר
כל תלמיד אוסף מהקרקע דבר אחד שאינו טבעי.  
סיכום
נשווה בין הדברים שאספנו – טבעי ללא
טבעי.
נקרא את בראשית רבא – 
”תן דעתך שלא תקלקל – שאם קלקלת אין
מי שיתקן אחריך.”
שאלה לתלמידים:
מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לשמור על
הנוף ועל הסביבה שלנו ?
לדוגמא : לאסוף לכלוך ולא דברים טבעיים.

 

 

Skip to content