מרד אבשלום

מחשבות של איילת ומיכל (עץ הרעיונות)

אפשר לתת לתלמידים להמחיז בחוץ את החלקים בסיפור

 

נושא: תנ”כ

משך: שיעור

שכבה: ז

ציוד נחוץ: ריבועי בדים, תנ”כ

שיעור מקדים: קריאת והבנה של סיפור מרד אבשלום עד לחלק האחרון בו עוסק שיעור זה 

תיאור הערות
פתיחה

הליכה ביער

כולל ריצה קלה

ומעבר בין סבך

המטרה היא לפגוש את האופי הסבוך של החורש ארץ-ישראלי
מעבר

שאלה לתלמידים :

מה פגשתם ביער על גופכם ?

מה הפריע לכם או שרט אתכם ?

מה הרגיש לא נעים ?

 
גוף הפעילות

קריאת החלק האחרון של מרד אבשלום – הוא נתלה בשערות ראשו בענפי עץ אלה.

החיילים המשתתפים בקרב נקטלים ביער עקב הסבך .

מל”א טו י’-כא’

“וירב היער לאכול בעם מאשר אכלה החרב ביום ההוא”

 
מעבר

משחק גנבי אומנות

מציאת העלים איתם שיחקנו “גנבי אומנות” להיכרות עם  עצי החורש השונים.

שאלה: מה לדעתכם הוא עץ האלה בו הסתבך אבשלום?

הכנת עלים וענפים מעצי אלה, אלון וחרוב
סיכום

מה דעתכם על הסיפור ועל ההתרחשות בו?

 

 

 

Skip to content