מצולעים והיקף

לומדות מניסיון (נכתב לאחר העברת השיעור)

הערות ודגשים:

הילדים מאוד נהנו לתרגל את נושא המצולעים בטבע. לאחר שתרגלנו בכיתה והילדים מצאו באופן ברור ומדיוק מגוון מצולעים, בטבע הם התקשו למצוא קווים ישרים. חלק מהילדים חשו מתוסכלים, דיברנו על תחושות אלה, דיברנו שבטבע קשה יותר למצוא קוים ישרים  ומצולעים. בחלק השני בו הילדים התבקשו ליצור מצולעים מחומרי טבע, כן היתה תחושת הנאה והצלחה. הילדים נהנו ליצור מצולעים גדולים ולהקיף אותם בדרכים שונות.

בטבע המצולעים אינם מדויקים מאחר ולא תמיד הקווים הם ישרים – יש חשיבות להדגיש זאת בפני הילדים.

מחשבות של איילת ומיכל (עץ הרעיונות):

בטבע אכן קשה למצוא קווים ישרים. מעבר לשיח המשמעותי שניתן לקיים עם הילדים אפשר להביא אביזרים שונים ולשאול את הילדים אם יש להם רעיונות איך ליצור מצולעים מדוייקים. להביא חבל למשל ולמתוח אותו בין ילדים או מקלות. או לשרטט בחריטה על האדמה.

כתבו: חן כברה, אילנה קורטס, דנה חזן ,עפרי יוקר ואיתי בן חמו

נושא: מתמטיקה / הנדסה

משך: 40 דקות

שכבה: א

ציוד נחוץ: גירים ודוגמאות של מצולעים

תיאור הערות
פתיחה
חזרה על מה זה מצולע ומה זה היקף 
והצגת דוגמאות ותמונות של מצולעים מהטבע.
 
מעבר
לצאת לחפש מצולעים במרחב, בסיור באזור ביה”ס בזוגות  
גוף הפעילות
להתחלק לקבוצות ולקחת גירים ולצייר מצולעים בגדול… משולש, מרובע וכו’
לסמן ולספור את הקודקודים במצולע.
לאסוף אבנים ומקלות וליצור מצולעים מחומרים מהטבע.
 
מעבר
לתחילת הבנת הנושא והמחשבה של היקף, ללכת בצעדים לאורך ההיקף – להקיף את המצולע ולספור כמה צעדי עקב אגודל יצאו לכם.  
סיכום
כל ילד משתף איך הייתה לו חווית השיעור  

 

Skip to content