הכנת סירות

לומדות מניסיון (נכתב לאחר העברת השיעור)

הערות ודגשים:

חשוב לתת דגשים הנוגעים לכניסה למים. והוראות ברורות על גבולות ההסתובבות ביער, קריאת התן כסימן לחזור למעגל.

המלצות הנוגעות להעברת השיעור שנית:

חשוב להביא מספיק חומר גלם ומזמרות (היו רק שנים צריך יותר). אפשר לבקש מראש שהילדים יביאו חומרי טבע מהבית וכפפות לצורך עבודה עם חומרים יותר מאתגרים.

מחשבות של איילת ומיכל (עץ הרעיונות):

פתיחה אחרת יכולה להיות תרגיל “מה צף ומה שוקע” ושאלה – על מה אתם חושבים שהשיעור היום?

חשוב לתת זמן לניסוי ותעיה ולעודד את הילדים לנסות ולראות מה עובד, מה לא ואיך אפשר לשפר.

אפשר לחבר לשיעור מדעים על חומרים.

במידה ואין בקרבתכם שלולית גדולה או נחל אפשר בפעילות קיץ להשתמש בגיגיות.

מעניין לקבוע עם הילדים קריטריונים ל”מהי סירה מוצלחת” ואז לבחון את הסירות בהתאם.

דבר נוסף, אפשר להציע לילדים לעבוד בקבוצות, זו הזדמנות מעולה ליצור תקשורת אחרת ושיתופי פעולה

כתבו: לימור דה חודה, יהודה קרום, איריס פלדמן, יעל שדמה, רבקה אבו חצירא

נושא: כישורי חיים

משך: 2 שיעורים

שכבה: ד

ציוד נחוץ: מזמרות, סיבי קוקוס, עשב בננה, קני סוף.

תיאור הערות
פתיחה

איסוף הקבוצה בעזרת “רגליים מגנטיות” הצמדה של רגל לרגל ויצרת מעגל ואז הצמדת ברכיים, הצמדת מרפקים, ישיבה במקום. הצגת נושא השיעור בניית רפסודות וסירות מחומרי טבע. מי שסיים או לא מעוניין פועלת במחנות ומחסות.

 
מעבר

שאלה לדיון מה חשוב בבניה של סירה או רפסודה? איך אפשר לבנות רק בעזרת חומרי טבע? קביעת גבולות בהם מסתובבים. חלוקת ציוד (כמפורט) עם הוראות בטיחות למזמרות והפיכת אבנים.

 
גוף הפעילות

יציאה לעבודה – הכנת סירות. בזוגות וביחידים על פי בחירה מראש.

 

מעבר

איסוף ילדי הכיתה לקבוצות סיכום והצגת תוצרים. כולל סיכום מילולי של מספר ילדים על הכנת הסירות מה היה קשה ואיך התגברו על הקשיים. מה יעשו אחרת בפעם הבאה.  

 
סיכום
השטת הסירות בנחל השופט  

 

Skip to content