החי והצומח

מחשבות של איילת ומיכל (עץ הרעיונות):

ביציאה החוצה אפשר לתת רמזים שונים שיעזרו לזהות איזה עץ הילדים מחפשים.

עוד אפשרות היא לתת להם תמונה של העץ ולומר להם שעליו נקיים את התצפית.

דרך אחרת לפתיחה יכולה להיות, לאסוף דברים שקשורים לעץ אלון, לבקש מהילדים לעצום עיניים ולשים לכל ילד ביד פריט ואז נבקש מהם לנחש של איזה עץ הפריט ומה נושא השיעור.

נושא: מדעים

תיאור השיעור: שיעור פתיחה לחקר עץ האלון

משך: שיעור

שכבה: ז/ח

ציוד נחוץ: משקפות, תמונות של חי וצומח מהסביבה, זכוכית מגדלת, מחברות וכלי כתיבה

תיאור הערות
פתיחה

השיעור יתחיל בכיתה

במרכז הכיתה ימוקם שולחן ובו מס’ משקפות, תמונות רבות של החי והצומח באיזור שלנו (עצי אלון במרחבים השונים ומיני ציפורים).

אבקש מהתלמידים להביט בשולחן המוצג במרכז הכיתה ואשאל: “מדוע ישנן משקפות על השולחן?”, “מה לדעתכם הנושא של השיעור שלנו היום, במה נתמקד ועל מה נלמד?”

פתיחת השיעור מסקרנת, מעוררת עניין ומהווה גירוי חזותי לפעילות ההמשך.

מעבר
את תשובות התלמידים ארשום על גבי הלוח, אחזק ואשבח את השתתפותם הפעילה ואציג את הנושא שילווה אותנו בשיעורנו הקרובים – החי והצומח באזיור. אדגיש כי אנו יוצאים לחוויה חדשה, היכרות עם הטבע והסביבה, חקר, לימוד, התנסות והנאה. למידה חוץ כיתתית היא חווייתית ודורשת מהתלמיד להתגייס לתהליך הלמידה ולגלות מעורבות גבוהה המפתחת אצל הלומד סקרנות ומוטיבציה פנימית ללמידה עצמאית.
גוף הפעילות

אכין לתלמידים חידה נוספת אשר תעורר את סקרנותם ותביא להשתתפותם הפעילה, הגיע העת לצאת מן הכיתה, אכריז על התחלת הפעילות שתוביל אותם לתחנה הבאה – “עץ האלון” שם תחכה להם המשימה הבאה. לאחר שפתרו נכונה

התלמידים יתבקשו לחקור את סביבת עץ האלון באמצעות תצפית, לאסוף מידע על סביבה זו באמצעות החושים ואמצעים טכנולוגיים.

אציג בפני התלמידים את הכלים העומדים לרשותם במשימה – משקפת וזכוכית מגדלת. אדגיש בפניהם כי כלים אלו הם אמצעים טכנולוגיים המגבירים את יכולתנו לקלוט מידע ואבקש מהם להשתמש בהם ולכתוב על הממצאים שיראו ויאספו.

עצם היציאה למרחב החוץ כיתתי מאפשרת ומזמנת עבודה אקטיבית, תנועתית. כמו כן, הסביבה חושפת מגוון חדש של גירויים והסחות.

הצורך הטבעי של הילדים להיות בתנועה מקבל מענה כבר בתוכנית המובנית של השיעור ובכך מפנה את התלמידים ללמידה ומאפשרת ריכוז גבוה יותר במשימות הדורשות איסוף, מיקוד והתכנסות.

 

אצפה שהתלמידים ישתתפו בפעילות וייקחו חלק פעיל ומלא,

אתווך ואעזור לתלמידים אשר יגלו קושי וסרבנות בביצוע המטלה – אבקש מהם להשתמש בכל החושים, להתבונן בסביבה הנוכחית, להשתמש במשקפת לחוש באמצעות הידיים את הגזע, האדמה, עולם ומלואו מתחת לבשורת העלים, בפירות (הבלוטים), לעצום עיניים ולהקשיב לשפת הציפורים, לתעד וליהנות מאותם הרגעים.
מעבר

אעבור בין התלמידים, אחזק אותם ואתווך במידת הצורך (ראה הערות).

אבקש מהם לתעד את הממצאים במחברתם ואוודא שאכן כולם ביצעו את המטלה.

 
סיכום

אבקש מהתלמידים להתיישב במעגל, אערוך סיכום על הפעילות שנעשתה.

אבקש מכל תלמיד/ה לשתף במליאה בתצפית שערך ובממצאים שגילה, שיתוף חוויות ודברים חדשים, ניתן מקום רחב גם לרגשות, קשיים והצלחות.
 

 

Skip to content