האנשה

מחשבות של איילת ומיכל (עץ הרעיונות):

אם הכיתה מסוגלת לכך, אפשר להתייחס לכך שבספרות משתמשים גם בפרקטיקה הפוכה, שימוש בתכונות של פריטים מהטבע לתאר אדם או את הלך רוחו.

נושא: ספרות

משך: 1-2 שיעורים

שכבה: ז/ח

תיאור הערות
פתיחה
שיח בכיתה או במעגל בחוץ – איזה תכונות אנושיות אתם מכירים?  
מעבר
הליכה במרחב (אפשר אפילו לעשות טיול קצר בסביבה הקרובה), כל אחד אוסף 5 פריטים מהטבע.   
גוף הפעילות

בקבוצות – נבקש מהתלמידים לתת תכונה אנושית לכל אחד מהפריטים שהביאו ולנסות לכתוב משפט המתאר את הפריט, תוך הענקה של התכונה האנושית.

 
מעבר

שיתוף תוצרים.

 
סיכום
  • איך עברה עליכם הפעילות?
  • האם היה קשר בין הפתיחה לפעילות? האם חוויתם קשיים?
  • איך אתם מסכמים את מושג האנשה/הגדרת המושג על פי הפעילות?
  • אופציה – הקראה של שיר שיש בו שימוש בהאנשה. נשאל – מדוע נבחרה תכונה אנושית זו? 
 

 

 

Skip to content