תרגול אותיות הכתב

לומדות מניסיון (נכתב לאחר העברת השיעור)

הערות ודגשים: 

שיעור זה מותאם לתלמידי השילוב שלא רכשו את אותיות הכתב: ף, ץ או תלמידים אשר מתבלבלים בין ז’ ל-ג’. במהלך השנה הלמידה בקבוצה הייתה מותאמת על פי הצורך, כלומר כל תלמיד רגל אותיות שעדיין לא רכש שליטה בהן.

המלצות הנוגעות להעברת השיעור שנית:

יש מקום לחשוב כיצד לשלב כתיבה נוספת ולהשתמש יותר בסביבה הטבעית.

 

מחשבות של איילת ומיכל (עץ הרעיונות):

אפשר לבקש מהילדים לכתוב סיפור על האות שמטיילת במרחב הטבעי ובמסלול הטיול יוצרת את הצורה שלה או שורה/פסקה שמתארת למה היא דומה במרחב.

כתבו: עדן מנחם, אוראל יפת, רחלי אלבז, סיוון הרוש, סיון קנטור ושירי בדש

 נושא: שפה

משך: שיעור

שכבה: ב

ציוד נחוץ: גירים, לוחות מחיקים, סמרטוטים, טושים מחיקים.

תיאור הערות
פתיחה

המורה כותבת מראש בגיר ברחבה הסמוכה לכיתה את אותיות הכתב: ץ, ף, ג, ז 

משחק: נענוע שיגוע

 הילדים מתבקשים לנוע בחופשיות בין האותיות. בכל פעם שהמורה מכריזה בשם אות מסוימת עליהם לפעול על פי הכללים הבאים:

ץ: הילדים צריכים לעבור בקפיצות בין אותיות ה-ץ השונות.

ף: הילדים צריכים לדלג בין אותיות ה-ף השונות.

ג: הילדים צריכים ללכת “הליכת גב” (לאחור) בין אותיות ה- ג’ השונות.

ז: הילדים צריכים ללכת “הליכת בורג” (בסיבובים) בין אותיות ה-ז’ השונות.

ההוראות ניתנות בהדרגה.

השיעור התקיים בהמשך לתרגול רכישת אותיות וזיהוי ג’ ו-ז’.

מעבר

המורה ריכזה את תלמידי הכיתה באמצעות משחק רגלים מגנטיות

 

גוף הפעילות

כל ילד מתבקש לכתוב את ארבעת האותיות, כאשר כל אות עשויה מחומרי טבע שונים.

(ניתן להשתמש בעלים, ענפים, אבנים מסוגים שונים, רגבים ועוד). 

מי שסיים יתרגל את כתיבת האותיות על לוח מחיק.
מעבר

חזרה על המשחק “נענוע שיגוע”.

 
סיכום

לסיכום: 

הצגת תוצרים.

דיון: שאלה המופנית לתלמידים: “מה יכול לעזור לכם לזכור כיצד לכתוב את האותיות הללו”?

במידה וישאר זמן התלמידים ישחקו על הרצפה “איקס עיגול”, כאשר בכל אחת מהמשבצות התלמדים יכתבו אחת מבין האותיות שתרגלנו. במהלך המשחק כל תלמיד בתורו יאמר את שם האות. 

 

 

Skip to content