פצצות זרעים

על מר פוקואוקה ופצצות הזרעים. סיפור עם פעילות.