מבנה המספר והשיטה העשרונית

איך לומדים בקלות את מבנה המספר העשרוני בחוץ, ועושים חיבור וחיסור בחוץ במספרים גדולים וקטנים.