סדנת בובות דאגה מגאוטמלה

נכין בובות דאגה מחומרים טבעיים מלוקטים ונספר את סיפורן, אגדה עתיקה מגואטמלה.