יומן טבע ירח – להדפסה בית ספרית

פעילות שכבתית מעולה!

יוצאים  וחוקרים את הירח!

זה היומן לבית הספר שלך!

יומן טבע ירח – להדפסה בית ספרית
להוציא את שכבות בית הספר לתיעוד של… הירח
– יומן להורדה והדפסה בבית הספר
– תרגילי יומן טבע מפתיעים ומעניינים על הירח
– גודל: A5
– מתאים לכיתות ד-ו

150

יומן טבע ירח – להדפסה בית ספרית
להוציא את שכבות בית הספר לתיעוד של… הירח
– יומן להורדה והדפסה בבית הספר
– תרגילי יומן טבע מפתיעים ומעניינים על הירח
– גודל: A5
– מתאים לכיתות ד-ו

150

תהנו מ...

כתיבה והבעה תוך התנסות בתיעוד

סקרנות ופליאה