תוכנית יומן טבע

פעימה קבועה של למידה חוץ כיתתית לאורך השנה וחינוך אקלימי אמפתי.

special sidebar

משך הסדנה: 1.5-3 שעות.

הסדנה הינה עבור:

צוותים חינוכיים של בתי ספר

השתלמויות/קורסים של חינוך בטבע, חינוך סביבתי, SEL ועוד

מאושר במערכת גפ"ן, מספר תוכנית: 11632

—–

להזמנה ולפרטים נוספים