fbpx

מוגן: סדנת חכמת טבע ופעילויות בחוץ לגננות

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן:

What You'll Learn

  • 1 נעים להכיר
  • 2 מהם קלפי חכמת טבע?
  • 3 איך משתמשים בקלפים?
  • 4 על בחירת המרחב
  • 5 עולם הילדים
  • 6 גבולות בשפת הילדים
  • 7 לפני שיוצאים
  • 8 גשר בין מה שקורה בחוץ למה שקורה בפנים
  • 9 למה לצאת החוצה?
  • 10 איפה עוד אפשר לקבל רעיונות?