fbpx

מערכי שיעור למורות וגננות

בחרו את המקום אליו תרצו לצאת, גם חצר בית הספר מזמנת סביבה חוץ כיתתית. אתרו את האזור בו אתן מעוניינות לבצע את הפעילות ותכננו כיצד תתארו לתלמידים את גבולות המרחב הנבחר.
בכיתה, טרם יציאה למרחב החוץ כיתתי אנו ממליצות לתת לילדים את הדגשים הבאים:
1. ספרו להם לאן אנחנו הולכים והגדירו באופן ברור מה יהיו גבולות המרחב.
2. מה לקחת איתם – בהתאם למזג האוויר יש להזכיר לילדים לקחת מעילים או כובעים ומים.
3. כללי התנהגות – כמו בכיתה, גם בחוץ אנחנו מדברים ברשות, מקשיבים אחד לשני, כשאני, המורה מדברת, רק אני מדברת.

על הרגלים
קשה לילדים וגם לנו ללמד וללמוד בסביבה שלא הורגלנו אליה. הגיוני שבפעמים הראשונות ההתרגשות תביא לכך שהלמידה תהיה מצומצמת והעיקר יהיה החוויה. מיציאה ליציאה לשם למידה היכולת של התלמידים ועומק הלמידה בחוץ ישתפרו. הקפידו למצוא את הדרך הנכונה לאסוף את התלמידים אל המטרה לשמה יצאתן החוצה. אל תתייאשו ותרגישו בנוח ליצור איתנו קשר להתייעצות גדולה או קטנה, תאמו איתנו שיחה טלפונית דרך מייל/ וואטאפ: familyideatree@gmail.com, 052-5678785.