fbpx

מבנה ספר התנ”כ

נושא: תנ”כ

משך: שיעור

שכבה: ז

ציוד נחוץ: תנ”כ, פתקים צבעוניים עם שמות הספרים בתנ”כ

תיאור הערות
פתיחה

מבחר ציטוטים מפורסמים מהתנך– האם אתם מכירים את הספרים מהם ציטטנו.

 
מעבר
מניחים ספר תנ”ך במרכז הכיתה ומבקשים מהתלמידים לעמוד במרחק ממנו לפי היחס שלהם כלפיו. התלמידים שבחרו לעמוד קרוב לתנ”ך מתבקשים לספר מדוע עשו זאת ומה התנ”ך מסמל בעבורם. לפני שהכל שבים למקומותיהם מצלמים את התלמידים לפי עמידתם במרחק מספר התנ”ך. את התמונה שומרים לחזרה על תרגיל ה’מקראמטר’ בסיום השנה ולבדיקה אם חל שינוי ביחסם לתנ”ך.  
גוף הפעילות

הכרת מבנה התנך

נתלה את שמות ספרי התנך על העצים מסביב לכיתה /מתחם לימוד.

ספרי תורה על פתקים בצבע ירוק

נביאים על פתקים בצבע צהוב

כתובים על פתקים בצבע אדום

כל תלמיד מקבל דף ובו רשימה חלקית של ספר התנך  – הוא יצטרך למלא את הרשימה לפי הספרים התלוייים על העצים

 
מעבר

שאלות על מבנה התנך :

  1. איזה ספר נמצא אחרי ספר ויקרא?
  2. איזה ספר מסיים את נביאים?
  3. כמה ספרים יש בכתובים ?
  4. וכו’ וכו’
 
סיכום

בעזרת הפלאפון התלמידים מחפשים שירים המושפעים מהמקרא.

קישור לדף – שיר על הפרק

https://www.929.org.il/p/songs

נחבר את התלמידים לאתר עכשיו העוסק במקרא.

המטרה היא לחשוף אותם לפרוייקט 929 שמתעדכן כל הזמן בנושאים מעניינים ורלוונטיים. 

מחשבות של איילת ומיכל (עץ הרעיונות)

כדי ליצור חיבור לכך שאנחנו פועלים במרחב טבעי וגם לסייע ליכולת של הילדים לזכור את הספרים והסדר אפשר להוציא מכל ספר קטע שכולל חיה או צמח שיהיה כתוב עם שם הספר.

 

מה דעתך? כתב.י לנו כאן

%d בלוגרים אהבו את זה: