fbpx

חשיפה לחוש המישוש דרך האדמה

כתבו: גליה זעירא ושרון הלוי קיסוס

נצא לארגז החול/שטח פתוח נבקש מהילדים לאסוף חומרים מהקרקע שיש בסביבה, סלעים קטנים קרקע,חול…

נקיים שיח: מה מרגישים בידיים, איזה ריח יש למה שאספתם?…

הפעילות: הוספת מים לסוגי קרקע שונים- חול, חרסית, חמרה, אדמת גינה. לגעת לערב…

כדאי לדאוג מראש לדליים עם קרקע חרסיתית/לס, כלי מים, גיגיות.

בפעילות נבחן את הקרקע החרסיתית שנחלק לילדים ונקיים שיח סביב החומר.

לאחר מכן, תוך הוספה הדרגתית של מים וערבוב בוחנים מה קורה.

נוכל להציע לילדים לפסל או להתחיל לפסל בעצמנו ולאפשר להם לשים לב ולהצטרף.

אפשר לדון על יצירת פסלים בתקופות עתיקות.

אפשר לדבר על שימוש בחרסית לבניית כלים.

השאר תגובה

%d בלוגרים אהבו את זה: