fbpx

קלפי חכמת טבע בחוץ

קלפי חכמת טבע בחוץ, עכשיו נבחור קלף ונעשה פעילות בהשראת האיור או הפעילויות שמפורטות בגב הקלף. מה תבחרו? סיפור? צורות ללמידה? הצל שלי?

השאר תגובה